Informujemy, iż serwis wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies), które usprawniają jego działanie. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. W każdej chwili użytkownik może wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej...

Czym jest Przymierze?


Przymierze to przede wszystkim więź miłości Boga do mnie. Każdy członek Kościoła istnieje w rzeczywistości Przymierza. Przez sakrament chrztu św. jesteśmy włączeni w Przymierze z Jezusem. Przymierze to nasze relacje we wspólnocie. Wzajemne podłączenia i odniesienia jednych do drugich. Spotykamy się, przyjaźnimy sie, pomagamy sobie wzajemnie. Znamy się, bo jesteśmy we wspólnocie razem...

Przymierze to więź miłości z Kościołem, który nas posyła. Przymierze ma wymiar wertykalny. Jest to wymiar przymierza z Bogiem.Przymierze ma wymiar horyzontalny. Jest to przestrzeń przyjaźni między nami. Przymierze ma charyzmat i misję. A więc narzędzia i zadanie dane od Pana.

 

 

Przymierze

Jak Mnie umiłował Ojciec tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! (J 15,9)

Przymierze Wody Życia to osoby, które wzrastają we wspólnocie. Jesteśmy gronem uczniów Jezusa i naszym zadaniem jest kroczyć drogą uczniostwa i czynić uczniów we wspólnocie. Do Przymierza może przystąpić każdy członek wspólnoty, który przez kilka miesięcy regularnie uczestniczy w spotkaniach i odkrywa, że chce związać się ze wspólnotą "na poważnie".

Do Przymierza przystępujemy zwykle pod koniec Okresu Wielkanocnego, około Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Wejście do Przymierza jest aktem modlitewnym, i dokonuje się poprzez wypowiedzenie Formuły Przymierza i przyjęcie Reguły Przymierza. Obecnie w Przymierzu jest ponad 200 osób.

Początki Przymierza sięgają pierwszych lat istnienia wspólnoty. Wielkim darem Pana dla nas są rodzące się we wspólnocie przyjaźnie. Łączące nas głębokie relacje mają określone źródło i kierunek: W Przymierzu podążamy wspólnie ku Pełni - ku Chrystusowi.

 

bild060514

 

Jak funkcjonuje Przymierze w naszej wspólnocie?

Spotkania

Co tydzień - wtorki o godzinie 19.00.

Celem spotkania jest modlitwa za całą wspólnotę "Woda Życia", oddanie Panu spotkania o 20.00 i prośba o dar służby dla nas. Spotykamy się na uwielbieniu, słuchamy Słowa Bożego, uczymy się do odpowiedzialności za całą Wspólnotę, powierzamy się Panu. Modlitwie towarzyszy zwykle krótka katecheza formacyjna. Omawiamy plan spotkania wspólnoty, dzielimy się odpowiedzialnościami. Raz na dwa miesiące odbywają się spotkania animatorów z tzw. opiekunkami.

Raz na miesiąc - soboty o godz 10.00.

Spotykamy się na kilka godzin w sali św. Faustyny. Jest to okazja do uwielbienia, dzielenia się, pogłębionej formacji, a także do oddania się Panu podczas adoracji. W małych grupkach dzielimy się doświadczeniem posług, które podejmujemy we wspólnocie. Pochylamy się nad problemami, zawierzamy się Panu.

Raz w roku - Kongregacja Wody Życia w Kaniach.

Kongregacja jest spotkaniem wszystkich odpowiedzialnych za wspólnotę, a więc Pasterza, Moderacji i całego Przymierza Wody Życia. Ma ona charakter rekolekcyjny i odbywa się w Kaniach. Towarzyszy jej całodniowy Dzień Jedności Wody Życia. Celem kongregacji jest pytanie Pana o sprawy zasadnicze dla naszej tożsamości: Kim jesteśmy? Czy jesteśmy wierni naszemu charyzmatowi? W jakim kierunku idziemy?

 

Formuła Przymierza

Wierzę, że Bóg jest Miłością, Ojcem, który stworzył mnie z miłości i do miłości powołał. Jego miłość do mnie jest bezwarunkowa - kocha mnie takiego, jakim jestem dziś.

Wierzę, że Jezus jest Synem Bożym, posłanym przez Ojca, aby przez ofiarę zbawił świat. Jezus jest moim Zbawicielem i Panem.

Wierzę, że Duch Święty jest Duchem Miłości Ojca i Syna, posłanym na świat, aby jednoczyć nas w Kościele - wspólnocie wiary, nadziei i miłości. On mieszka w świątyni mojego serca, jako źródło mojego nawrócenia, przemiany wewnętrznej oraz uświęcenia.

ZAWIERAM PRZYMIERZE Z MOIMI BRAĆMI I SIOSTRAMI WE WSPÓLNOCIE „WODA ŻYCIA”.

Decyduję się żyć z nimi w bliskiej relacji, abyśmy wspierali się wzajemnie na drodze naśladowania naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa i wspólnie dawali świadectwo, że „prawdziwie Bóg jest między nami”.

Wierzę, że do pełnego poznania Syna Bożego możemy dojść tylko razem, jako bracia i siostry w Chrystusie, którzy noszą nawzajem swoje brzemiona. Zawierzam siebie i całą wspólnotę Maryi - Niepokalanej Matce Kościoła, pełnej łaski i darów Ducha Świętego, aby Ona przewodziła nam w wierze i uczyła życia w mocy Ducha Świętego.